E-post: johanna@fitnessbyboge.se

BESTÄLLNING I TID

Jag producerar enbart mat som är förbeställd så det är viktigt att komma ihåg att lägga din beställning i tid.
Order läggs senast tisdag klockan 23:59 med ditt kontokort. (se till att ha täckning/pengar på kontot, finns det inte täckning när dragningen görs får du ingen beställning). Därefter sammanställs alla beställningar och skickas till produktionsavdelningen för beställning av varor.

EJ HÄMTAD LÅDA

Från det att lådan är levererad till utlämningsadressen är det ditt ansvar som kund att hämta den. Fitness by Boge tar inte ansvar för kvarlämnade lådor.

MATRÄTTER SAMT ALLERGIER

Veckans maträtter med innehållsförteckning kommer att ligga online i god tid. Du kommer inte ha möjlighet att byta rätt och dag utan maträtterna levereras i den ordning som står. Till en början kommer jag inte ha möjlighet att ta hänsyn till olika allergier men jag undviker att tillsätta gluten och laktos i den mån jag kan. Vid allergier ber jag dig vänligen att läsa genom innehållsförteckningen noga så eventuella biverkningar kan undvikas.

 


 

Integritetspolicy – Vi skyddar dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

FitnessbyBoge hanterar de personuppgifter som du anger vid köp av matlådor och sparar dessa uppgifter för att hantera beställningar. FitnessbyBoge kommer att använda de personuppgifter som inhämtas i samband med köp i syfte att ta emot betalningar och leverera matlådor. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kommer aldrig att lämna ut eller sälja dina personuppgifter till någon annan. 

FitnessbyBoge är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas, vilket innebär att du har rätt att kostnadsfritt efter din skriftliga begäran en gång per kalenderår hämta ut information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, syftet med användningen av personuppgifterna och till vilka kategorier av mottagare uppgifterna har lämnats. 

FitnessbyBoge är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen, t.ex. felaktiga uppgifter.